Сучасні еко-біо технології
ТОВ
"ЕкоБіоЗахисt"
Офіційний сайт
+38 04141 3-50-59 +38 04141 5-30-81 +38 063 174-64-70
Біопрепарати для рослинництва

Діазобактерин

  • Виробник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Біопрепарат ДІАЗОБАКТЕРИН являє собою чисту культуру бактерій роду азоспірилум, який підвищує урожай зерна гречки та поліпшує якість одержаної продукції, збільшуючи в ній вміст білка і незамінних амінокислот. Дія біопрепарату комплексна. Він стимулює ріст і розвиток рослин завдяки наявності у ньому біологічно активних сполук, що значно збільшує абсорбційну здатність коренів і, як наслідок, підвищує коефіцієнт використання поживних речовин рослиною. Підсилює активність фіксації молекулярного азоту у кореневій зоні гречки. Крім того, бактеризовані рослини більш стійкі до ряду захворювань, що позитивно позначається на фітосанітарному стані агроценозів.

 

Зовнішній вигляд. ДІАЗОБАКТЕРИН виготовляється у двох формах – рідкої та твердої. Рідкий препарат – це живильне середовище з розмноженими у ньому клітинами азоспірил. В 1 мл препарату міститься 3-5 млрд. клітин бактерій. Твердий препарат – це спеціально підготовлений торф з розмноженими у ньому азоспірилами. Зовнішній вигляд твердого препарату – сипуча темна маса, нерозчинна у воді з вологістю 50-60 %. В 1 г твердого препарату міститься 2-5 млрд. клітин азоспірил.

 

Ефективність. Урожайність гречки від бактеризації збільшується на 15-30 %, вміст незамінних амінокислот на 20-30,2 %. Використання ДІАЗОБАКТЕРИНУ замінює внесення 30-90 кг/га мінерального азоту і є екологічно та економічно вигідним.

УВАГА! Ефективність препарату досягається лише за умови дотримання інструкції із застосування.

 

Спосіб застосування. Обробку насіння здійснюють у день посіву або не пізніше, ніж за 2 доби до посіву. Рекомендуються такі норми витрат препарату: 150-200 мл рідкого або 200 г твердого препарату на 1 гектарну норму насіння. При використанні як рідкого, так і твердого препарату його розводять у водогінній воді із розрахунку 10 л суспензії на 1 т насіння. Суспензію наносять на насіння та ретельно перемішують. Висівають оброблене насіння у вологий ґрунт. Передпосівну обробку насіння ДІАЗОБАКТЕРИНОМ здійснюють з використанням протруювачів "Мобітокс-Супер", ПС-10А, ПСШ-5.

 

Застереження. Здорове насіння можна не протруювати, а у разі необхідності протруєння насіння дозволяється використовувати Сульфокарбатіон та Фундазол, які не впливають негативно на ріст та функціональну активність азоспірил.

Не допускати попадання прямих сонячних променів на препарат, приготовлену суспензію та бактеризоване насіння.

 

Зберігання. Зберігати ДІАЗОБАКТЕРИН потрібно за температури 5-15 ºС. Термін придатності препарату становить: твердого – 6 місяців, рідкого – 14 діб.