Сучасні еко-біо технології
ТОВ
"ЕкоБіоЗахисt"
Офіційний сайт
+38 04141 3-50-59 +38 04141 5-30-81 +38 063 174-64-70

Вирощування сої при застосуванні регуляторів росту рослин

Вирощування сої при застосуванні регуляторів росту рослин

Соя — однорічна трав'яниста культурна рослина родини бобових, зовні подібна до квасолі, одна з найдавніших їстівних культур. Походить з Південно-східної Азії, поширена у Китаї, Індонезії, Японії, США, Австралії, Кореї, на Далекому Сході Росії, в Україні — в Лісостепу і Степу.

Насіння сої містить 35—45% білків, 17—25% жиру, 1—2% лецитину, 5—6% зольних речовин і вітамінів. З насіння виробляють борошно, олію, крупи, соєве молоко, сурогат кави тощо. З зелених бобів — різноманітні страви, консерви. Використовують також на корм худобі. Також, жом використовується для виробництва біопалива.

Завдяки великому народногосподарському значенню посівні площі під соєю в Україні збільшуються. Дослідження показали, що поряд з проведенням основних заходів для підвищення врожайності, вагомим резервом збільшення виробництва сої є застосування нових регуляторів росту рослин і біопестицидів.

Існує декілька варіантів обробки насіння сої біологічними стимуляторами.

Варіант 1:

Передпосівна обробка насіння. Обробку насіння регуляторами росту доцільно об'єднувати із застосуванням бактерійних препаратів. Оптимальна доза регулятора росту Біосил - 20-25 мл, Радостим - 250 мл на тонну насіння. Обприскування посівів регуляторами росту забезпечує високу ефективність у фазі бутонізації. Оптимальні дози регуляторів росту Біолан і Біосил - 15 мл/га, на підвищених агрофонах - 20 мл/га. Обприскування посівів регуляторами росту доцільно об'єднувати з внесенням пестицидів у бакових сумішах, а також з внесенням рідких комплексних добрив і мікроелементів.

Приклад розрахунку вкладення коштів, у грн. по варіанту №1:

насіння 1т: Біосил - 20-25 мл (10мл: 28,00 х 2 = 56,00)

або Радостим - 250 мл: 326,00

обприскуваня 1га: Біолан 15-20 мл (10мл: 22,00 х 2 = 44,00)

Біосил - 20-25 мл (10мл: 28,00 х 2 = 56,00)

Варіант 2:

Обробка регулятором росту Стимпо. Передпосівна обробка насіння спільно з протруйником. Норма витрати - 25 мл в 10 л робочого розчину на 1 т насіння. Обприскування посівів. Норма витрати - 15 мл в 250-300 л робочого розчину на 1 га посівів. 

Приклад розрахунку вкладення коштів, у грн. по варіанту №2:

насіння 1т: Стимпо – 25мл (10мл: 25,00 х 2,5 = 62,50)

обприскуваня 1га: Стимпо – 15мл (10мл: 25,00 х 1,5 = 37,50)

Варіант 3:

Обробка регулятором росту Регоплант. Біостимулятор Регоплант застосовують у вигляді водного розчину в баковій суміші з іншими  стандартними  препаратами  (гербіцидами,  протруйниками  насіння,  інсектицидами), яку готують у день використання. Доза Регопланту досить мала, тому важливо, щоб препарат був рівномірно розчинений в робочому розчині.

  • Підвищує врожайність бобів на 20 %;
  • Дозволяє знизити дози пестицидів на 25-30 % при спільному застосуванні;
  • Активує імунно-захисні процеси в рослині, підвищує їхню стійкість до шкідників і хвороб: кількість рослин, уражених септоріозом, аскохітозом і пероноспорозом зменшується на 25-30 %;
  • Збільшує масу активних бульбочок;
  • Зменшує мутагенний ефект гербіцидів та інших полютантів;
  • Знижує надходження іонів важких металів і радіонуклідів у продукцію;
  • Захищає генетичний потенціал сорту і гібриду шляхом деструкції залишкових пестицидів та інших полютантів у рослині та ґрунті.

 

Передпосівна обробка насіння

Обробку  насіння  сої  препаратом  Регоплант  проводять  з  одночасним  внесенням ризобіальних  інокулянтів  в  одній  баковій  суміші.  Необхідна  кількість  Регопланту вноситься у бакову суміш і ретельно перемішується. Доза препарату становить 250 мл в 10 л води на 1 тонну насіння сої.

Позакореневе (листове) обприскування

Перше внесення. Посіви сої обприскують водним розчином Регопланту одночасно з внесенням післясходових гербіцидів (фаза 2-3 трійчатих листків) для зменшення стресу рослин сої і підвищення біозахисної дії на ґрунтових шкідників.

Друге  внесення  продукту  проводять  у  фазу  бутонізації  рослин  сої  одночасно  з внесенням засобів захисту. Термін внесення – ранковий час до 11 години ранку. Доза Регопланту на одне обприскування становить 50 мл у 250-300 літрів води на 1 гектар.

 

Приклад розрахунку вкладення коштів, у грн. по варіанту №3:

 

насіння 1т: Регоплант – 250мл: 357,00

обприскуваня 1га: Регоплант – 50мл (10мл: 15,00 х 5 = 75,00)

 

Технологія вирощування сої за умов комплексного застосування Ризогуміну та Біолану.

При вирощуванні сої за інтенсивною технологією велике значення має правильний підбір мікробіологічних препаратів та біостимуляторів росту, строків і способів їхнього внесення, що забезпечує сприятливі умови для росту і розвитку культури, а звідси – формування високого врожаю.

Так, при застосуванні Ризогуміну в 2012 році отримано прибавку урожаю порівняно до контролю у межах 2,0 ц/га, при застосуванні Біолану прибавка становила – 2,2 ц/га. Найбільшою прибавка спостерігалась при сумісному застосуванні препаратів перед посівом сої. Тут прибавка становила 4,0 ц/га. Значний вплив на підвищення урожаю сої мали препарати при обробці насіння Ризогуміном і посівів Біоланом, що забезпечило прибавку у межах 3,3 ц/га (табл.)

 

Урожайність сої при застосуванні Ризогуміну та Біолану, 2012 рік

Варіант досліду

ц/га

Прибавка урожаю, ц/га

 Контроль (Півот* 0,7 л/га -фон)

16,9

 Ризогумін – 2 кг/т  (обробка насіння) + фон

  торф:304,50 х 2 = 609,00

  рідкий: 378,00 х 2 = 756,00

18,9

2,0

 Біолан – 20 мл/т (обробка насіння) + фон

 10мл: 22,00 х 2 = 44,00

19,1

2,2

 Ризогумін + Біолан – 20 мл/т (обробка насіння) + фон

20,9

4,0

 Ризогумін (обробка насіння) + Біолан – 20 мл/га   (обробка посівів) + фон

20,2

3,3

 

 * гербіцид фірми «БАСФ АГ» Німеччина, д.в. Імазетапір, 100 г/л

Вплив Ризогуміну і Біолану на масу бульбочкових утворень, г/рослину, 2012 рік.

Варіант досліду

Фази розвитку сої

бутонізація

цвітіння

повний налив бобів

 Контроль (Півот 0,7 л/га -фон)

 Ризогумін – 2 кг/т (обробка насіння) + фон

0,45/0,42*

0,63/0,58

0,49/0,45

 Ризогумін + Біолан – 20 мл/т (обробка насіння) + фон

0,57/0,51

0,92/0,86

0,52/0,48

 

* Примітка: чисельник - маса всіх бульбочок; знаменик - маса активних бульбочок, г/рослину. 

Аналізуючи дані таблиці слід відмітити, що найбільша масса бульбочкових бактерій утворилася в варіанті із застосуванням Ризогуміну спільно з Біоланом при обробці насіння одночасно перед посівом, що становила 0,57/0,51 г/рослину у фазі бутонізації, 0,92/0,86 г/рослину – у фазі цвітіння, 0,52/0,48 – у фазі повного наливу бобів.

02.04.2015